onsdag 27 juni 2012

"Unfixable Computers"

Läser Steven Jobs fascinerande biografi. Här är andra sidan av myntet. 


söndag 10 juni 2012

måndag 23 april 2012

Vem tror på ledaren i en enpartistat?

DN: Wen Jiabao är Kinas populäraste politiker
SVD: Wen Jiabao på Sverigebesök

Tänk om det bara fanns ett parti i Sverige. Domstolar, tidningar, tv, internet och skolan syftade bara till en sak: att bevara det rådande systemet. Alla utnämningar inom den offentliga förvaltningen styrs av partiet. All företagsetablering är omöjlig utan godkännande av partiet. Du får inte flytta utan tillstånd och om du flyttar så är du skriven där du är född och får inte tillgång till skola och sjukvård någon annanstans.

Vad du får veta censureras. Vad du säger registreras. Betalda bloggare hyllar den rådande ordningen.

Kritik mot partiet bemöts med hot, fängelse eller så får din sjuka mamma inte den vård hon har rätt till. På pappret värdiga lagar tolkas av domstolar och förbereds av advokater som tvingas svära trohetsed mot Partiet. Fem procent av landets invånare, spridda på alla nivåer i samhället, med all beslutanderätt,  beslutar över övriga 95 procent som ingen insyn har. I gengäld får du stabilitet.

Vad skulle du göra? Skulle du tro på vad som sägs i nationell media? Skulle du tro på ledaren?

I dagarna får Sverige besök av Kinas premiärminister, Wen Jiabao. Måhända hur sympatisk som helst, en man av folket, men hans ord om ökad öppenhet, politiska reformer, kampen mot korruption och hållbar utveckling klingar tomma. En Kinas Dimitrij Medvedev som ger sken av att utmana systemet, men som i själva verket vinner tid för att bevara status quo. Det är först när åtskillnad sker mellan parti, stat, regering, domstolar och militär som Kinas ledare blir trovärdiga, eller Rysslands för den delen. Tills dess förbehåller jag mig rätten att vara skeptisk.

I höst väljs nya medlemmar till politbyråns ständiga utskott: det högsta beslutande organet i Kina. Hur de tacklar två av de kanske största hoten mot Partiets trovärdighet - galloperande korruption och fallerande miljö - återstår att se. Hur de finansierar sina politiska kampanjer ger en fingervisning, vilket för övrigt är temat i min roman om anti-korruptionsbyrån i Peking: Wokade mobiler.

torsdag 22 mars 2012

Apple producerar iPhones under tuffa omständigheter

Här kommer en utskrift från ett radioprogram om hur Apple låter Foxcom producera iPhones och iPad i Kina under tuffa omständigheter. En kioskvältare som lockade 800 000 amerikaner att lyssna. Men historien visade sig vara uppdiktad. Det var inte journalism. Det var teater. För det kunde ju inte vara sant.

En mindre nätbokhandlare har precis lagt upp boken!

Klicka här.

onsdag 21 mars 2012