måndag 9 mars 2009

Ekosystemtjänster: World Resource Institute presenterar "Corporate Ecosystem Services Review"

Slank in på ett föredrag om ekosystemtjänster ordnat av Swedish Water House och Albaeco. Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre och Craig Hanson från World Resource Institute höll låda. 

Johan Rockström pratade om att kurvor över utfiskning, markutarmning, minskad biologisk mångfald, utsläpp av koldioxid, kväve, metan sticker rakt upp sedan 1950-talet, som en hockeyklubba. Vad händer när dessa klubbor spelar som ett hockeylag?

Craig Hanson presenterade en modell för att se hur ekosystemtjänster kan spela in vid affärsutveckling för att identifiera risker, nya marknader, stärka kundrelationer, visa på ledarskap. Kort, erhålla en socialt körkort för att driva sin verksamhet. 

Själv tänkte jag att Douglas Bååth (anti-hjälten i romanen) skall få bita i det äpplet vad det lider. Jag slogs också av hur förändringar i naturen sker långsamt för att sedan tippa över till ett nytt tillstånd som inte går att reparera utan stora kostnader, som till exempel Östersjön. En förändring som påminner om en cancersjuk patient, som plötsligt faller ner ett rejält trappsteg i hälsotillståndet och håller sig konstant där tills nästa fall kommer. Mamman till Louise Bielke (Douglas nya tjej) går genom detta i boken (inget huvudnummer)

Läs mer: World Resource Institute - Corporate Ecosystem Services Review

Inga kommentarer: